Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Joomla
  3. Ποιες είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για εγκατάσταση Joomla;
  1. Home
  2. Εφαρμογές
  3. Ποιες είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για εγκατάσταση Joomla;

Ποιες είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για εγκατάσταση Joomla;

Για την εγκατάσταση κάποιων CMS όπως είναι π.χ. το Joomla, χρειάζονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Αυτές είναι οι εξής:
1. Να είναι απενεργοποιημένο το Safe Mode της PHP.
2. Η εφαρμογή να τρέχει σε FastCGI Application και όχι σε Apache Module.
3. Κατά την εγκατάσταση να έχουν δηλωθεί τα σωστά στοιχεία, που αφορούν τη βάση δεδομένων την οποία δημιουργήσατε μέσα στο Plesk και που θέλετε να συνδέσετε με το Joomla.
Τα στοιχεία αυτά είναι:
    - ο database server
    - το όνομα της βάσης δεδομένων
    - το όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων
    - το συνθηματικό (Password) της βάσης δεδομένων
4. Τέλος, για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τα δικαιώματα, σας προτείνουμε να ορίσετε εξαρχής 755 για τους φακέλους και 644 για τα αρχεία σας.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας