Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου αν έχω Mac ή Linux λειτουργικό;
  1. Home
  2. myTophost Panel
  3. Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου αν έχω Mac ή Linux λειτουργικό;
  1. Home
  2. Διαχείριση
  3. Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου αν έχω Mac ή Linux λειτουργικό;

Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου αν έχω Mac ή Linux λειτουργικό;

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφει τα βήματα, που χρειάζεται να ακολουθήσετε σε περίπτωση που έχετε ζητήσει ενεργοποίηση συγκεκριμένων services από το Monitoring Pack που επιλέξατε για τον Linux Dedicated server σας.


Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας Managed Services, θα χρειαστεί να αποκτήσουμε πρόσβαση το server σας ώστε να εγκαταστήσουμε τα απαραίτητα εργαλεία παρακολούθησης.


Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε το server σας, θα χρειαστεί να προσθέσετε ένα ssh κλειδί ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.


Σε περίπτωση που έχετε Mac ή Linux λειτουργικό, τότε ανοίξτε το Terminal, επιλέγοντας Menu >> All Applications >> Terminal.Για να συνδεθείτε στο server σας εκτελέστε την παρακάτω εντολή και πατήστε Enter:

ssh root@1.1.1.1 (όπου 1.1.1.1 συμπληρώστε την IP του server σας)


Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί το password, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο αίτημα που σας στάλθηκε κατά την ενεργοποίηση του server.


Εφόσον συνδεθείτε στο dedicated server, για να προστεθεί το ssh κλειδί oι εντολές που πρέπει να εκτελεστούν είναι:

mkdir -p ~/.ssh/
chmod 700 ~/.ssh/


echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDDOfU0iJD74pPWNeoKIhB44Fn6/4SlZhw1gLAokjB4D0Lkhat+Xo6Qh5O5

oDkKe0x54+1DlKtI/nhSHdIvNeWIMvAN6QsnVav8Z7jxnSZcjOFmAGWf0NFDJuRWFd0RGkNG6P0xtednlXFbnkHtBzcH

NdncUiGpvDmTt4CBgqbIvY2ltdtZ9fA8MR+J7uGesMUPYcjARn4RiDAqk43k5HU+PERcPDViy40K5a7TR9eVwK+7QOD

/mLsG5Kgvl2r3L+RxcTuoocHNijqHZBjraZr2euKen04XItGVhV2RX/+Xj4Zsc1LXsSBWWoDPdK3AWIbCk/Mi97j9PLylME

snu+UKe5JiT/e8stSa+yCK3NNTVKqL0T1e8p01i60Uniw+jH1JAw1c1gtoXkocBvusHPj0K9AYl2+lZXWYwtPge7jBRTXtz

7ZtrjWpu9P1tYBc6hg8DL/Y6lWGtDXmTJnlQ0P4CMp/A2LmUvENZLRSFCvU7flCz/SZfLoYAHVXGXhm9c6OxqP+9ou5

iiuE++oxdQjJfleKaXcaHhMYNIcYygUI5Sx4I4SUzlMNKJvPRxEef997l3JwH1VN1WSat1lgLcbTJXD2ZCFajA/sV71CvhM

VMkmOSBCSQMIAO3mZbgE5hR65APaYFd8Qk4aiLwlmlPYJ03NCSPDm+oePc9TOlPOKYw== support@enartia.com" >>~/.ssh/authorized_keys


chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας