Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Smtp authentication Prestashop
  1. Home
  2. Λοιπές
  3. Smtp authentication Prestashop

Smtp authentication Prestashop


Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φόρμα επικοινωνίας στο Prestashop, για την αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, για λόγους ασφαλείας είναι καλό να ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP authentication). Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδεθείτε στο Administrator περιβάλλον του Prestashop σας.
2. Από την κάθετη αριστερή στήλη, επιλέξτε "Advanced Parameters" και "E-mail".
3. Στην κατηγορία "EMAIL", επιλέξτε "Set my own SMTP parameters (for advanced users only)"
4. Δηλώστε τα παρακάτω :
1. Το domain σας.
2. localhost
3. Το email επικοινωνίας (αυτό που θα χρησιμοποιείτε για την αποστολή των email) πχ info@yourdomain.com όπου yourdomain.com, το domain σας.
4. Το password του email σας.
5. None
6. 25
και τέλος αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας