Εξυπηρέτηση πελατών

 1. Βοήθεια
 2. Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου αν έχω Windows λειτουργικό;
 1. Home
 2. myTophost Panel
 3. Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου αν έχω Windows λειτουργικό;
 1. Home
 2. Διαχείριση
 3. Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου αν έχω Windows λειτουργικό;

Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου αν έχω Windows λειτουργικό;

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφει τα βήματα, που χρειάζεται να ακολουθήσετε σε περίπτωση που έχετε ζητήσει ενεργοποίηση συγκεκριμένων services από το Monitoring Pack που επιλέξατε για τον Linux Dedicated server σας.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας Managed Services, θα χρειαστεί να αποκτήσουμε πρόσβαση το server σας ώστε να εγκαταστήσουμε τα απαραίτητα εργαλεία παρακολούθησης.

Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε το server σας, θα χρειαστεί να προσθέσετε ένα SSH κλειδί ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Σε περίπτωση έχετε Windows λειτουργικό, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή όπως το Putty, ώστε να συνδεθείτε στην SSH υπηρεσία.

 • Αφού ανοίξετε την εφαρμογή Putty:
 1.  Στο πεδίο Host Name(or IP address) συμπληρώστε την IP του server σας
 2.  Στο πεδίο Port συμπληρώστε την θύρα 22
 3. Στην συνέχεια πατήστε Open.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε Yes.

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας έχουν αποσταλεί κατά την ενεργοποίηση του server σας. 

Πιο αναλυτικά, σαν login as συμπληρώστε το username του server σας "root" και πατήστε Enter.

Στη συνέχεια θα ζητηθεί το password του server το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης του server.

 • Εφόσον συμπληρώσετε τα στοιχεία πρόσβασης και συνδεθείτε στο dedicated server σας, oι εντολές που πρέπει να εκτελεστούν για να περάσετε το ssh κλειδί είναι οι 4 παρακάτω:

mkdir -p ~/.ssh/

chmod 700 ~/.ssh/

echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDDOfU0iJD74pPWNeoKIhB44Fn6/4SlZhw1gLAokjB4D0Lkhat+Xo6Qh5O5

oDkKe0x54+1DlKtI/nhSHdIvNeWIMvAN6QsnVav8Z7jxnSZcjOFmAGWf0NFDJuRWFd0RGkNG6P0xtednlXFbnkHtBzcH

NdncUiGpvDmTt4CBgqbIvY2ltdtZ9fA8MR+J7uGesMUPYcjARn4RiDAqk43k5HU+PERcPDViy40K5a7TR9eVwK+7QOD

/mLsG5Kgvl2r3L+RxcTuoocHNijqHZBjraZr2euKen04XItGVhV2RX/+Xj4Zsc1LXsSBWWoDPdK3AWIbCk/Mi97j9PLylME

snu+UKe5JiT/e8stSa+yCK3NNTVKqL0T1e8p01i60Uniw+jH1JAw1c1gtoXkocBvusHPj0K9AYl2+lZXWYwtPge7jBRTXtz

7ZtrjWpu9P1tYBc6hg8DL/Y6lWGtDXmTJnlQ0P4CMp/A2LmUvENZLRSFCvU7flCz/SZfLoYAHVXGXhm9c6OxqP+9ou5

iiuE++oxdQjJfleKaXcaHhMYNIcYygUI5Sx4I4SUzlMNKJvPRxEef997l3JwH1VN1WSat1lgLcbTJXD2ZCFajA/sV71CvhM

VMkmOSBCSQMIAO3mZbgE5hR65APaYFd8Qk4aiLwlmlPYJ03NCSPDm+oePc9TOlPOKYw== support@enartia.com" >>~/.ssh/authorized_keys

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας