Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Error Pages
  3. Δε φορτώνει / ανοίγει η σελίδα μου. Γιατί;
  1. Home
  2. Plesk
  3. Δε φορτώνει / ανοίγει η σελίδα μου. Γιατί;

Δε φορτώνει / ανοίγει η σελίδα μου. Γιατί;

Μία σελίδα μπορεί να μην εμφανίζεται στο Internet για πολλούς λόγους. Υπάρχει περίπτωση o server να μη σερβίρει σωστά τα δεδομένα του site, να υπάρχει κάποιο λάθος στον κώδικα του, να έχει γίνει λανθασμένη αναβάθμιση σε plugin που χρησιμοποιείται, ακόμα και να έχει γίνει εσφαλμένη αναβάθμιση στο ίδιο το εργαλείο κατασκευής του site, όπως είναι το Joomla, το WordPress ή το Drupal.

Παρακάτω θα δούμε κάποια μηνύματα σφάλματος που εμφανίζει ένας browser κατά την προσπέλαση του site.

Error 403 Forbidden

Error 403 Forbidden εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει επάνω στον root φάκελο του domain αρχείο εκκίνησης με όνομα index ή τα δικαιώματα του ίδιου φακέλου δεν είναι 750Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως υπάρχει αρχείο index (δεν έχει σημασία αν θα είναι HTML, PHP ή HTM) και στη δεύτερη περίπτωση, να ελέγξετε μέσα από το File Manager του Plesk ή από τον FTP client σας, για παράδειγμα το FileZilla, πως τα δικαιώματα του root folder είναι 750.

Error 404 Not Found

Όταν ο browser εμφανίζει αυτό το μήνυμα σφάλματος, σημαίνει ότι το αρχείο ή ο φάκελος που καλείται δεν υπάρχει επάνω στον server. Το πιο πιθανό είναι, να μην έχουν ανέβει σωστά τα αρχεία, είτε λόγω διακοπής της FTP υπηρεσίας, είτε λόγω προβλήματος στην διαδικτυακή σύνδεση σας. Ιδανικά, προτείνεται να ανεβάσετε πάλι όλα τα αρχεία σας και να επιβεβαιώσετε την διαδρομή που εμφανίζεται επάνω στη γραμμή διεύθυνσης στον browser.

Λευκή σελίδα

Όταν ένα site εμφανίζει λευκή σελίδα, σημαίνει πως υπάρχει δυσλειτουργία στην PHP. Αυτό μπορεί να προκληθεί από την προσθήκη ενός ασύμβατου plugin ή από αναβάθμιση σε μη συμβατή έκδοση του CMS ή από κάποια λαθεμένη προγραμματιστική παρέμβαση στον κώδικα του site. Αυτό που θα πρέπει να γίνει, είναι να μελετηθούν τα error logs (καταγραφές σφαλμάτων) μέσα από το Plesk και σύμφωνα με αυτά να διορθωθούν τα όποια λάθη.

The page can not be displayed

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμβαίνουν 4 πράγματα:

1. Να υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο από το οποίο συνδέεται ο χρήστης.

2. Να μην έχουν ενημερωθεί οι nameservers της φιλοξενίας.

3. Να έχει λήξει το όνομα χώρου.

4. Να αντιμετωπίζει πρόβλημα ο server με την HTTP υπηρεσία του και να μη μπορεί να σερβίρει το site.

Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση σας τοπικά, έχουν περάσει οι 48 ώρες που χρειάζεται για την ενημέρωση των εξυπηρετητών, δεν έχει λήξει το όνομα χώρου και τέλος να ελέγξετε αν απαντάει η IP του server σας, που μπορείτε να τη βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας.

Default Plesk Page, αν και έχω ανεβάσει την ιστοσελίδα μου

Όταν συνεχίζεται να εμφανίζεται η default σελίδα του Plesk, αν και έχετε ανεβάσει τα αρχεία του site σας, αυτό σημαίνει ότι ο web server δεν αναγνωρίζει το index αρχείο σας (αρχική σελίδα). Παρακάτω θα δούμε τις τέσσερις περιπτώσεις που ο web server δεν αναγνωρίζει την αρχική σας σελίδα.

 

1. Κατά την ενεργοποίηση της φιλοξενίας μέσα στον root folder υπάρχουν προεπιλεγμένα αρχεία του Plesk. Σε αυτή την περίπτωση, ο web server διαβάζει αυτά και όχι τα δικά σας. Θα πρέπει, να τα διαγράψετε μέσω της FTP υπηρεσίας ή μέσω του file manager του Plesk και να αφήσετε μόνο τα δικά σας.

 

2. Υπάρχει η περίπτωση να έχετε ανεβάσει τα αρχεία του site σας μέσα σε υποφάκελο και όχι μέσα στον root folder. Αυτό που θα πρέπει να γίνει, είναι να βεβαιωθείτε πως ανεβάζετε τα αρχεία στον root folder. Για παράδειγμα, σε κεφαλικό domain του Plesk, τα αρχεία θα πρέπει να ανέβουν στον httpdocs φάκελο.

 

3. Μόλις προσθέτετε ένα domain στο Plesk, χρειάζεται μέγιστο χρονικό διάστημα 60 λεπτών, για να διαβάσει ο web server το configuration file του και να συνδέσει το document root σας με το domain σας.

 

4. Αφού έχετε διαγράψει τα default αρχεία, έχετε ανεβάσει τα δικά σας στο σωστό φάκελο, έχουν περάσει 60 λεπτά από την ώρα προσθήκης του site σας, συνεχίζει να εμφανίζεται η default σελίδα του Plesk. Δοκιμάστε να καθαρίσετε την cache του browser σας, πληκτρολογώντας CTRL+F5.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας