Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Έχω κατοχυρώσει το Domain μου από την Tophost. Πώς θα αλλάξω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη;
  1. Home
  2. Μεταφορά / Αλλαγή ιδιοκτήτη
  3. Έχω κατοχυρώσει το Domain μου από την Tophost. Πώς θα αλλάξω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη;

Έχω κατοχυρώσει το Domain μου από την Tophost. Πώς θα αλλάξω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη;

Καταλήξεις .gr και . ελ 

  1. Αφού συνδεθείτε στο myTophost Panel, επιλέξτε το κουμπί Διαχείριση Υπηρεσίας για το domain που θέλετε να μεταβιβάσετε.

2. Εντοπίστε το box με ονομασία Πρόσωπα Επαφής και κάντε click στο κουμπί Επεξεργασία Επαφών. 

 


3. Στην ενότητα Ιδιοκτήτης Ονόματος Χώρου θα δείτε τα στοιχεία του υφιστάμενου ιδιοκτήτη. Κάντε click στο κουμπί Αλλαγή Ιδιοκτήτη που βρίσκεται δίπλα στην επωνυμία.

 


4. Εισάγετε στη δεξιά στήλη τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και πατήστε Αποθήκευση.

 

 

5. Προχωρήστε σε εξόφληση της υπηρεσίας μεταβίβασης, επιλέγοντας Απόδειξη ή Τιμολόγιο και στη συνέχεια Αποθήκευση. Μπορείτε να δείτε το κόστος της διαδικασίας στον τιμοκατάλογο στη σελίδα των Domain Names.

 

 

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής της αλλαγής ιδιοκτήτη domain συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέξτε Ολοκλήρωση.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξόφληση της αίτησης δεν εξασφαλίζει την αλλαγή ιδιοκτήτη.  

  6. Αφού ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας, θα λάβετε μέσω mail ένα PDF αρχείο. Είναι απαραίτητο να κατεβάσετε το συνημμένο PDF αρχείο και να ακολουθήσετε τα βήματα, όπως περιγράφονται σε αυτό.

Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν και να αποσταλούν στο support@top.host για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση είναι τα ακόλουθα: 
          1) Φωτοτυπία ταυτότητας παλιού και νέου ιδιοκτήτη. 

          2) Αίτηση μεταβίβασης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δύο συμβαλλόμενους.  

          3) Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία, σύλλογο κτλ, θα πρέπει εκτός από το να τοποθετήσετε την αντίστοιχη σφραγίδα επάνω στη μεταβίβαση να μας αποστείλετε και το αντίστοιχο επίσημο έγγραφο π.χ. ΦΕΚ, καταστατικό, όπου να αναφέρεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί και η φωτοτυπία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου στο βήμα (1). 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας αποστείλετε τη φωτοτυπία ταυτότητας, μπορείτε να μας αποστείλετε το έγγραφο της μεταβίβασης υπογεγραμμένο εφόσον αποδεικνύεται μέσω ΚΕΠ το γνήσιο της υπογραφής. 

  1. Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα όπως αναγράφονται στο PDF, το domain μπαίνει σε κατάσταση μεταβίβασης. Στο panel θα δείτε στην Κατάσταση του domain τη σχετική ένδειξη μεταβίβασης μέσω εικονιδίου (βελάκια).
  2. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, θα λάβετε από την Top.Host το σχετικό επιβεβαιωτικό email.

Kαταλήξεις .com / .eu / .info / .net / .org.com / .info / .net / .org / .club / .email / .coffee / .website / .holiday / .estate / .photography 

 
Για τις παραπάνω καταλήξεις η διαδικασία γίνεται δωρεάν.  

  1. Αφού συνδεθείτε στο myTophost Panel, επιλέξτε το κουμπί Διαχείριση Υπηρεσίας για το domain που θέλετε να μεταβιβάσετε.


2. Εντοπίστε το box με ονομασία Πρόσωπα Επαφής και κάντε click στο κουμπί Επεξεργασία Επαφών.

 


3. Στην ενότητα Ιδιοκτήτης Ονόματος Χώρου θα δείτε τα στοιχεία του υφιστάμενου ιδιοκτήτη. Εισάγετε στα πεδία τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη. Ομοίως και για την ενότητα Τεχνικός Υπεύθυνος και Υπεύθυνος Διαχείρισης. Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση, που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας.

 

 

4. Αφού πατήσετε Aποθήκευση στο προηγούμενο βήμα, θα εμφανιστεί το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα. Επιλέξτε ΕΝΤΑΞΕΙ και στη συνέχεια Κλείσιμο.

 

 

 

5. Τέλος, στο email του ιδιοκτήτη που δηλώσατε θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης στοιχείων ιδιοκτήτη, το οποίο θα περιέχει ένα σύνδεσμο. Πατώντας αυτό το σύνδεσμο, θα μεταβείτε στη αντίστοιχη σελίδα επιβεβαίωσης στοιχείων ιδιοκτήτη, όπου και θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τα νέα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

 

6. Αυτό ήταν! Η διαδικασία μεταβίβασης έχει ολοκληρωθεί.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας