Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Εγκατάσταση SSL στο cPanel

Εγκατάσταση SSL στο cPanel

Εφόσον έχετε ακολουθήσει όλα τα προηγούμενα βήματα και η εκδούσα αρχή προχωρήσει με την επικύρωση του SSL σας, εκδίδονται τα τελικά κλειδιά τα οποία θα σας αποσταλούν στο email του διαχειριστή του SSL.  

Πιο συγκεκριμένα θα αποσταλούν τα εξής κλειδιά :  

  • Main  
  • Intermediate  
  • Root  certificate 

Για να εγκαταστήσετε αυτά τα κλειδιά στο cPanel σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

  1. Συνδεθείτε στο cPanel και στην κατηγορία Security κάντε κλικ στην επιλογήSSL/TLS.

2. Στην συνέχεια στην κατηγορία Install and Manage SSL for your site (HTTPS) κάντε κλικ στην επιλογή Manage SSL sites


3. Στο παράθυρο που θα σας ανοίξει θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα εξής πεδία: 

3.1. Στο πεδίο Domain επιλέξτε από το drop down list το domain για το οποίο εκδόθηκε αρχικά το CSR (Bήμα 1) 

3.2. Certificate: (CRT): Σε αυτό το πεδίο επικολλήστε το Main κλειδί που στάλθηκε στο email του διαχειριστή, το οποίο θα πρέπει να ξεκινάει με  

—–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—–  

και να τελειώνει με  

—–END CERTIFICATE REQUEST—– 


3.3. Private Key (KEY): Σε αυτό το πεδίο εντοπίστε το Private key που υπάρχει ήδη στο server, το οποίο παράχθηκε μαζί με το CSR. Δείτε εδώ πως μπορείτε να το βρείτε, ώστε να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε στο πεδίο αυτό. 

Το Private Key θα πρέπει να ξεκινάει με 

 -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 

Και να τελειώνει με  

-----END RSA PRIVATE KEY----- 

3.4. Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE): Σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να επικολλήσετε το Intermediate ΚΑΙ το Root certificate, το ένα κάτω από το άλλο χωρίς κενή γραμμή. Και τα δύο κλειδιά θα ξεκινάνε με 

—–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—–  

και θα τελειώνουν με  

—–END CERTIFICATE REQUEST—– 

3.5. Τέλος επιλέξτε Install Certificate Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας