Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Ποιες είναι οι ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιώ για να συνδέσω το email μου σε ένα mail client;
  1. Home
  2. Email Clients
  3. Ποιες είναι οι ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιώ για να συνδέσω το email μου σε ένα mail client;

Ποιες είναι οι ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιώ για να συνδέσω το email μου σε ένα mail client;

Για να είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και του mail server, εφόσον βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές σας και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε είναι συμβατά με την έκδοση TLS v1.2 και πάνω, θα πρέπει να γίνεται χρήση: 

  1. Ασφαλών θυρών με χρήση SSL/TLS πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

  2. Encrypted password

Επομένως, στο πρόγραμμα του email client που χρησιμοποιείτε, σας συστήνουμε να ορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

IMAP: Ασφαλής θύρα: 993, με χρήση SSL/TLS

POP3: Ασφαλής θύρα: 995, με χρήση SSL/TLS

SMTP: Ασφαλής θύρα: 465, με χρήση SSL/TLS

Σημαντικό: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ασφαλείς θύρες (993, 995, 465) με σύνδεση μέσω SSL/TLS στους mail clients, τότε δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια σχετικά με το encrypted password. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια ασφαλής θύρα από αυτές που προτείνονται παραπάνω (π.χ. λόγω ύπαρξης firewall), τότε ως εναλλακτική λύση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις default θύρες 143, 110 & 25 ή 587 κάνοντας χρήση STARTTLS και encrypted password. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η σύνδεση από μη ασφαλή σε ασφαλή, εάν αυτό υποστηρίζεται από τον client και το server. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως αναφέραμε και παραπάνω είναι οι εφαρμογές και τα λειτουργικά σας να υποστηρίζουν TLS v1.2 και πάνω.

IMAP: Μη ασφαλής θύρα: 143, με χρήση STARTTLS

POP3: Μη ασφαλής θύρα: 110, με χρήση STARTTLS

SMTP: Μη ασφαλής θύρα: 25 ή 587, με χρήση STARTTLS

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιήσετε τις default θύρες (143, 110 & 25 ή 587) και κάνετε χρήση STARTTLS, τότε θα πρέπει απαραίτητα στο Authentication method να επιλέξετε encrypted password ώστε, όταν για κάποιο λόγο δεν γίνει encrypted η επικοινωνία, το password να είναι κρυπτογραφημένο για να μην φαίνεται σαν απλό κείμενο (plain text).

Στα παρακάτω link, υπάρχουν παραδείγματα εγκατάστασης email λογαριασμού σε κάποιους από τους πιο δημοφιλή clients.Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας