Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. SSL, TLS, STARTTLS και επικείμενες αλλαγές στη mail υπηρεσία
  1. Home
  2. Email Clients
  3. SSL, TLS, STARTTLS και επικείμενες αλλαγές στη mail υπηρεσία

SSL, TLS, STARTTLS και επικείμενες αλλαγές στη mail υπηρεσία

Σε αυτό το άρθρο θα γίνει αναφορά σε κάποιες σύγχρονες καλές πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την επικοινωνία μιας εφαρμογής ή ενός client με τους mail servers της υποδομής μας, στα πλαίσια διασφάλισης ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας. 

Λίγη θεωρία... 

Διαβάστε το παρακάτω άρθρο μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές των SSL/TLS και του STARTTLS: 

Ποιες είναι οι διαφορές SSL/TLS vs STARTTLS; 

Στην πράξη, αλλαγές στη mail υπηρεσία 

Στα πλαίσια αλλαγών για τη διασφάλιση προστασίας δεδομένων στη mail υπηρεσία στόχος είναι να εφαρμόζονται από όλους κρυπτογραφημένες (encrypted) μέθοδοι. Ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση του χρήστη, η ακεραιότητα των δεδομένων και ότι δεν θα τα υποκλέψει κάποιος άλλος τα δεδομένα που μεταφέρονται. Για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες ενέργειες.  

Τι αλλάζει στην υποδομή μας: 

  1. Καταργούνται οι παρωχημένες εκδόσεις TLS 1.0 & TLS 1.1 
  2. Καταργείται το unencrypted password

 

Τι σημαίνει αυτό για εσάς και τι πρέπει να κάνετε: 

  1. Από την πλευρά σας, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι εφαρμογές, οι mail clients και τα λειτουργικά που χρησιμοποιείτε να είναι συμβατά με τις εκδόσεις TLSv1.2 & TLSv1.3. Θα πρέπει δηλαδή, να εγκαταλείψετε τα παλιά πρωτόκολλα επικοινωνίας TLSv1.0 & TLSv1.1, τα οποία κρίνονται πλέον μη ασφαλή (αυτά προέρχονται κυρίως από παλιά λειτουργικά συστήματα και παλιές συσκευές) και να τα αναβαθμίσετε σε νέα. Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. 
  2. Επίσης εκτός από τους τους email clients που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να αναβαθμίσετε και όλες τις εφαρμογές, αλλά και τα plugins του site σας που επικοινωνούν με τo mail server (όπως φόρμες επικοινωνίας, SMTP WordPress Authentication κλπ.). 
  3. Αναφορικά με τους email clients, στο παρακάτω άρθρο σας αναφέρουμε κάποιες αλλαγές που θα πρέπει να ορίσετε στα πρωτόκολλα επικοινωνίας IMAP, POP3 & SMTP.  


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας