Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. FTP/ File Manager
  3. Τι είναι και πως χρησιμοποιώ το .htaccess αρχείο;
  1. Home
  2. Plesk
  3. Τι είναι και πως χρησιμοποιώ το .htaccess αρχείο;

Τι είναι και πως χρησιμοποιώ το .htaccess αρχείο;


Μέσω του .htaccess αρχείου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που αφορούν τη φιλοξενία σας, εύκολα, γρήγορα και χωρίς να κατέχετε ιδιαίτερες προγραμματιστικές γνώσεις.


Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα αρχείο .htaccess;


Ανοίξτε έναν text editor όπως το notepad ή το notepad++ και δημιουργείστε ένα νέο κενό αρχείο και αποθηκεύστε το με κατάληξη .htaccess


Σημείωση 1: Σε περίπτωση που ήδη υπάρχει .htaccess αρχείο στο χώρο φιλοξενίας, κατεβάστε το τοπικά έτσι ώστε να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές, αποθηκεύστε και ξανά ανεβάστε το στο server.


Σημείωση 2: Κάποιοι text editors, δεν υποστηρίζουν την .htaccess μορφή, οπότε, αποθηκεύστε το με κατάληξη .txt, ανεβάστε το στον server και μετονομάστε το εκεί σε .htaccess


Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιώ το .htaccess αρχείο;


1. Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε δικές σας error pages, όταν υπάρχει κάποιο σφάλμα στο site σας. Οι δημοφιλέστερες error pages είναι οι παρακάτω:


500 Internal Server Error. Εμφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα με το Hosting, που μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες.

 

403 Forbidden. Εμφανίζεται όταν οι χρήστες προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα αρχείο (κώδικα, web αρχείο, γραφικό κτλ.), του οποίου τα δικαιώματα δεν επιτρέπουν τέτοιες ενέργειες.

 

401 Authorization required. Η σελίδα αυτή εμφανίζεται στις περιπτώσεις που οι χρήστες προσπαθούν να εισέλθουν σε προτατευμένες με κωδικό σελίδες και έχουν εισάγει λάθος στοιχεία σύνδεσης.

 

404 Not found. Εμφανίζεται όταν οι χρήστες προσπαθούν να επισκεφτούν μια σελίδα, η οποία δεν υπάρχει στο site σας.

 

Μπορείτε να κρατήσετε το βασικό μήνυμα της σελίδας ώστε να είναι ξεκάθαρο το λάθος και να τις επεξεργαστείτε εικαστικά. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έχετε κάνει σε οποιαδήποτε σημείο στο server θέλετε και καθορίστε να εμφανίζονται ανάλογα.


Για παράδειγμα, αν έχετε δημιουργήσει και τροποποιήσει τη σελίδα 401.htm , θα πρέπει να εισαγάγετε μέσα στο αρχείο .htaccess την παρακάτω γραμμή:


ErrorDocument 401 /401.html


Αν ονομάσατε την error σελίδα σας σε "notfound.html" και την αποθηκεύσετε σε έναν υποφάκελο με όνομα "errorpage" τότε η γραμμή που θα πρέπει να εισαγάγετε μέσα στο αρχείο .htaccess είναι:


ErrorDocument 404 /errorpages/notfound.html


2. Όταν θέλετε να αποκρύψετε φακέλους ενός directory έτσι ώστε να μην εμφανίζεται κατάλογος των αρχείων σας, προς αποφυγή hacking, η εντολή που θα πρέπει να προσθέσετε στο .htaccess είναι η παρακάτω:


Options -Indexes


Σημείωση: Στην Top.Host όλα τα πακέτα φιλοξενίας έχουν αυτή τη δυνατότητα εξ' αρχής ενεργοποιημένη, αποκρύπτοντας τα αρχεία σας, συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε την παραπάνω εντολή.


3. Σε περίπτωση που θέλετε να αποκλείσετε συγκεκριμένες IP διευθύνσεις από το να έχουν πρόσβαση στο site σας, προσθέστε την παρακάτω εντολή: 

order allow,deny
deny from IP (
η ip που θέλετε να αποκλείσετε)
allow from all


Αν θέλετε να αποκλείσετε παραπάνω από μία IPs, προσθέστε τη μία κάτω από την άλλη, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα:


order allow,deny
deny from 185.4.135.1
deny from185.4.135.5
allow from all


Μπορείτε να αποκλείσετε μαζικά IPs προσθέτοντας τον αριθμό της IP έως το προτελευταίο ψηφίο:


order allow,deny
deny from 185.4.135.1
deny from185.4.135.
allow from all


4. Όταν θέλετε να ανακατευθύνετε αρχεία σε κάποιο άλλο path. Για παράδειγμα αν έχετε το αρχείο Tophostoldpage.htm και θέλετε να το ανακατευθύνετε σε ένα άλλο αρχείο, εισάγετε την παρακάτω εντολή:


Redirect / Tophostoldpage.htmhttp://www.Tophost.gr/new/file/location.html


Αν το παλιό αρχείο βρίσκεται σε υποφάκελο, πχ. old/ Tophostoldpage.htm, τότε η εντολή είναι:

Redirect /old/ Tophostoldpage.htm http://www.Tophost.gr/new/file/location.html


Επίσης, μπορείτε να ανακατευθύνετε ολόκληρους καταλόγους (directories) του site σας. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα directory με υποφακέλους και αρχεία στο παλιό σας site και έχετε προσθέσει τα ίδια αρχεία σε στο νέο. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό, η εντολή που θα πρέπει να εισαγάγετε είναι η παρακάτω:

Redirect /olddir http://www.newsite.com/newdir

Επίσης, μπορείτε να ανακατευθύνετε από ένα domain χωρίς που δεν έχει "www" προς το ίδιο domain με "www". Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης ανοίγει το site "top.host" να τον κατευθύνει αυτόματα στο www.top.host η εντολή που θα πρέπει να εισαγάγετε είναι η:


RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^top.host [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.top.host/$1 [L,R=301]Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας