Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Error Pages
  3. Δεν έχω πρόσβαση στο Plesk Control Panel
  1. Home
  2. Plesk
  3. Δεν έχω πρόσβαση στο Plesk Control Panel

Δεν έχω πρόσβαση στο Plesk Control Panel

Σε περίπτωση που επισκέπτεστε την διεύθυνση https://www.mydomain.com:8443 ή https://servername.grserver.gr:8443 και η σελίδα δεν φορτώνει, αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους: 

Ενδεικτικό μήνυμα Browser, 

 

 

- Να είναι ενεργοποιημένο κάποιο firewall και να κόβει την πόρτα 8443. Παρακαλώ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του firewall ή ελέγξτε με τον διαχειριστή δικτύου σας, αν επιτρέπεται η εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση μέσω της θύρας 8443.

- Να μην γίνεται αποδεκτό το πιστοποιητικό. Ελέγξτε αν αποδέχεστε το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL και προχωρήστε σε προσθήκη εξαίρεσης.

- Να έχει κάποιο πρόβλημα η IP. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε το site σας ή ότι έχετε πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες σας όπως είναι το FTP ή το email. Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες στείλτε μας την IP σας στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης έτσι ώστε να εξετάσουμε αν είναι μπλοκαρισμένη από το firewall καθώς επίσης και τον λόγο που έγινε αυτό. 


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας