Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Επιβεβαίωση SSL μέσω DNS μεθόδου
  1. Home
  2. Εγκατάσταση
  3. Επιβεβαίωση SSL μέσω DNS μεθόδου

Επιβεβαίωση SSL μέσω DNS μεθόδου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε η επιβεβαίωση του SSL να γίνει μέσω του DNS validation method, θα χρειαστεί να προσθέσετε μια DNS εγγραφή στη DNS υπηρεσία του domain σας, ώστε να πιστοποιήσει η εκδούσα αρχή το domain και να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών. Οδηγίες: 1.  Θα χρειαστεί να στείλετε αίτημα στο support, όπου θα αναφέρετε πως επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο επιβεβαίωσης του SSL, ώστε να γίνει μέσω DNS validation μεθόδου. Το αίτημα για λόγους ασφαλείας μπορείτε να το στείλετε:

α. Είτε μέσω αποστολής email από το email του διαχειριστή του SSL προς το support@top.host

β. Είτε μέσω δημιουργίας νέου αιτήματος από το myTophost Panel >> Support >> Αποστολή νέου ticket.

2. Εφόσον το τεχνικό τμήμα λάβει το αίτημά σας και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει η αλλαγή του validation method σε DNS, θα σας απαντήσει στο αίτημα, αποστέλλοντας μια DNS εγγραφή, που θα έχει για παράδειγμα την παρακάτω μορφή:

Record type: CNAME

Host/Sub: _84038594e73f419bedc115af91bb72b1.yourdomain.com

Destination hostname (Alias)/Value: d157f6fc8a5612ebbf86daf4e2c73818.19aa2529782f68ba9831e0741d926b73.qI4INlbLtzf2tqAUNuaX.comodoca.com

*όπου yourdamain.com θα αναφέρεται το όνομα του domain σας

3.  Αυτή την DNS εγγραφή θα χρειαστεί να την προσθέσετε στη DNS υπηρεσία του domain σας μέσω του Plesk. Πιο αναλυτικά, στο παράδειγμά μας, για να προσθέσετε αυτήν την CNAME εγγραφή θα χρειαστεί : 3.1. Να συνδεθείτε στο Plesk σας μέσω του myTophost Panel, επιλέγοντας Plesk login. 3.2. Αφού συνδεθείτε στο Plesk σας, στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε το εικονίδιο DNS Settings. 3.3. Στη συνέχεια επιλέξτε Add Record 3.4. Στη σελίδα που θα σας ανοίξει συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ως εξής: * όπου
  1. Επιλέξτε Record type: CNAME
  2. Στο κενό πεδίο Domain name συμπληρώστε την τιμή  που αντιστοιχεί στο Host/Sub (στο παράδειγμά μας: _84038594e73f419bedc115af91bb72b1.yourdomain.com)
  3. Στο πεδίο Canonical name συμπληρώστε την τιμή που αντιστοιχεί στο Destination hostname (Alias)/Value. Στο παράδειγμά μας είναι η: d157f6fc8a5612ebbf86daf4e2c73818.19aa2529782f68ba9831e0741d926b73.qI4INlbLtzf2tqAUNuaX.comodoca.com )
  4. Τέλος επιλέξτε OK
3.5. Aφού προσθέσετε την παραπάνω εγγραφή, θα χρειαστεί λίγος χρόνος ώστε να πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του domain από την εκδούσα αρχή και να εκδοθούν τα νέα πιστοποιητικά. Μόλις τα πιστοποιητικά εκδοθούν θα σας αποσταλούν στο email του διαχειριστή του SSL και για να τα εγκαταστήσετε, συνεχίστε με το βήμα 6 των βημάτων εγκατάστασης SSL. 

Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας