Εξυπηρέτηση πελατών

 1. Βοήθεια
 2. FTP/ File Manager
 3. Πώς αλλάζω μαζικά τα δικαιώματα (permissions) σε φακέλους και αρχεία σε LINUX λειτουργικό;
 1. Home
 2. Plesk
 3. Πώς αλλάζω μαζικά τα δικαιώματα (permissions) σε φακέλους και αρχεία σε LINUX λειτουργικό;

Πώς αλλάζω μαζικά τα δικαιώματα (permissions) σε φακέλους και αρχεία σε LINUX λειτουργικό;

Παρακάτω βρίσκονται τα βήματα αλλαγής δικαιωμάτων για τις εξής περιπτώσεις:

 1. Μαζική αλλαγή δικαιωμάτων σε φακέλους, υποφακέλους και αρχεία.
 2. Μαζική αλλαγή δικαιωμάτων μόνο σε φακέλους.
 3. Αλλαγή δικαιωμάτων σε μεμονωμένο αρχείο.
 4. Μαζική αλλαγή δικαιωμάτων στα αρχεία μεμονωμένου φακέλου.

1. Μαζική αλλαγή δικαιωμάτων σε φακέλους, υποφακέλους και αρχεία

Για να αλλάξετε μαζικά τα δικαιώματα του hosting σας στους φακέλους, τους υποφακελους και τα αρχεία σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε με κάποιον FTP client στο site σας. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον FileZilla, ο οποίος υποστηρίζει την μαζική αλλαγή σε δικαιώματα.

2. Εντοπίστε τον φάκελο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Δικαιώματα αρχείου.

3. Εισάγετε τα δικαιώματα Ανάγνωσης ("r"), Εγγραφής ("w") και Εκτέλεσης ("x") είτε μαρκάροντας τα αντίστοιχα check-buttons, είτε εισάγοντας την αντίστοιχη αριθμητική τιμή.

4. Για να εφαρμόσετε τα δικαιώματα σε όλους τους υποφακέλους και τα αρχεία του συγκεκριμένου φακέλου:

 •    4.1 Μαρκάρετε την επιλογή "Επαναληπτικά στους υποφακέλους" και
 •    4.2 "Εφαρμογή σε όλα τα αρχεία και τους φακέλους".

5. Πατήστε OK για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.


2. Μαζική αλλαγή δικαιωμάτων μόνο σε φακέλους

Για να αλλάξετε μαζικά τα δικαιώματα του hosting σας στους φακέλους καθώς και τους αντίστοιχους υποφακέλους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε με κάποιον FTP client στο site σας. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον FileZilla, ο οποίος υποστηρίζει την μαζική αλλαγή σε δικαιώματα. Δείτε οδηγίες για το πώς να συνδεθείτε εδώ. 

2. Εντοπίστε τον φάκελο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε "Δικαιώματα αρχείου".

3. Εισάγετε τα δικαιώματα Ανάγνωσης ("r"), Εγγραφής ("w") και Εκτέλεσης ("x") είτε μαρκάροντας τα αντίστοιχα check-buttons, είτε εισάγοντας την αντίστοιχη αριθμητική τιμή.

4. Για να εφαρμόσετε τα δικαιώματα σε όλους τους υποφακέλους του συγκεκριμένου φακέλου, μαρκάρετε:

 •    4.1 την επιλογή "Επαναληπτικά στους υποφακέλους" και
 •    4.2 την επιλογή "Εφαρμογή μόνο στους φακέλους"

5. Πατήστε "OK" για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.


3. Αλλαγή δικαιωμάτων σε μεμονωμένο αρχείο

Για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε μεμονωμένο αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε με κάποιον FTP client στο site σας. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον FileZilla, ο οποίος υποστηρίζει την μαζική αλλαγή σε δικαιώματα. Δείτε οδηγίες για το πώς να συνδεθείτε εδώ. 

2. Εντοπίστε το αρχείο, κάντε δεξί κλικ και και επιλέξτε "Δικαιώματα αρχείου".

3. Εισάγετε τα δικαιώματα Ανάγνωσης ("r"), Εγγραφής ("w") και Εκτέλεσης ("x") είτε μαρκάροντας τα αντίστοιχα check-buttons, είτε εισάγοντας την αντίστοιχη αριθμητική τιμή.

4. Πατήστε "OK" για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.


4. Μαζική αλλαγή δικαιωμάτων στα αρχεία μεμονωμένου φακέλου

Για να αλλάξετε μαζικά τα δικαιώματα του hosting σας στα αρχεία συγκεκριμένου φακέλου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε με κάποιον FTP client στο site σας. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον FileZilla, ο οποίος υποστηρίζει την μαζική αλλαγή σε δικαιώματα.

2. Εντοπίστε τον φάκελο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε "Δικαιώματα αρχείου".

3. Εισάγετε τα δικαιώματα Ανάγνωσης ("r"), Εγγραφής ("w") και Εκτέλεσης ("x") είτε μαρκάροντας τα αντίστοιχα check-buttons, είτε εισάγοντας την αντίστοιχη αριθμητική τιμή.

4. Για να εφαρμόσετε τα δικαιώματα στα εσωτερικά αρχεία του φακέλου, μαρκάρετε:

 •    4.1 την επιλογή "Επαναληπτικά στους υποφακέλους" και
 •    4.2 την επιλογή "Εφαρμογή στα αρχεία μόνο"

5. Πατήστε "OK" για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας