Εξυπηρέτηση πελατών

 1. Βοήθεια
 2. Joomla
 3. Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μία μεταφορά ενός ήδη εγκατεστημένου Joomla;
 1. Home
 2. Plesk
 3. Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μία μεταφορά ενός ήδη εγκατεστημένου Joomla;
 1. Home
 2. Άλλες
 3. Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μία μεταφορά ενός ήδη εγκατεστημένου Joomla;
 1. Home
 2. Εφαρμογές
 3. Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μία μεταφορά ενός ήδη εγκατεστημένου Joomla;

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μία μεταφορά ενός ήδη εγκατεστημένου Joomla;

Η διαδικασία μεταφοράς, ενός ήδη εγκατεστημένου Joomla είναι αρκετά απλή και πραγματοποιείται με επιτυχία αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

1.Μεταφορά Αρχείων.

Αρχικά, πρέπει να ανεβάσετε τα αρχεία του site σας μέσω ενός FTP προγράμματος όπως το FileZilla ή το Smart FTP, στον root φάκελο σας.  

2.Δημιουργία και εισαγωγή δεδομένων της βάσης δεδομένων σας.

Σε αυτό το βήμα, πρέπει να δημιουργήσετε την βάση δεδομένων στο Plesk και να εισαγάγετε (import) το αρχείο της βάσης σας που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

3.Τ
ροποποίηση configuration.php αρχείου.

Πρέπει να τροποποιήσετε το configuration.php αρχείο, που βρίσκεται στον root φάκελο και περιέχει χρήσιμα path όπως και στοιχεία σύνδεσης της βάσης δεδομένων. Εκεί, αντικαταστήστε τα παλαιά στοιχεία σύνδεσης της βάσης σας με αυτά της νέας που δημιουργήσατε στο 2ο βήμα. Οι μεταβλητές που πρέπει να τροποποιήσετε είναι παρακάτω και αυτές είναι κατά σειρά ο database server, το username το Password της και το όνομα της. 

public $host = ''; 

public $user = ''; 

public $password = ''; 

public $db = ''; 

Στο ίδιο αρχείο, τροποποιήστε τις παρακάτω μεταβλητές με το domain σας αλλά και το σωστό path 

public $log_path = 'C:Inetpubvhostsdomainhttpdocslogs'; 

public $tmp_path = 'C:Inetpubvhostsdomainhttpdocstmp'; 

και αντικαταστήστε τις με τις παρακάτω: 

public $log_path = '/var/www/vhosts/domain/httpdocs/logs'; 

public $tmp_path = '/var/www/vhosts/domain/httpdocs/tmp'; 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει Windows Hosting, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα παραπάνω path πέρα από την αλλαγή στο domain σας.

4.Δημιουργία Email λογαριασμών

Δημιουργήστε τον / τους email λογαριασμούς σας μέσα από το Plesk. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε τα email σας από άλλον πάροχο, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται εδώ.

5.Προεπισκόπηση του site σας (Sitepreview).

Βεβαιωθείτε πως το site σας μετά την μεταφορά λειτουργεί σωστά είτε μέσω της προεπισκόπησης μέσα από το Plesk σας, είτε μέσω της διαδικασίας τροποποίησης του αρχείου Host στον υπολογιστή σας. 

 1. Δήλωση nameservers.

Μόλις ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, αλλάξτε τους name servers του domain σας και δηλώστε τους νέους που στάλθηκαν στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Web Hosting :: Πληροφορίες Διαχείρισης". Σε περίπτωση που έχετε κατοχυρώσει το domain σας από την Top.Host, δηλώστε τους nameservers σας μέσω του myTophost Panel και μέσα σε 48 ώρες, το site σας και όλες οι υπηρεσίες του θα είναι online από την Top.Host. 


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας