Εξυπηρέτηση πελατών

 1. Βοήθεια
 2. Πώς να συμπληρώσω τη φόρμα για το Comodo EV certificate request που στέλνει η Comodo για την τελική έγκριση του EV;
 1. Home
 2. Ερωτήσεις πριν την αγορά
 3. Γενικές ερωτήσεις για SSL
 4. Πώς να συμπληρώσω τη φόρμα για το Comodo EV certificate request που στέλνει η Comodo για την τελική έγκριση του EV;
 1. Home
 2. Εγκατάσταση
 3. Πώς να συμπληρώσω τη φόρμα για το Comodo EV certificate request που στέλνει η Comodo για την τελική έγκριση του EV;
 1. Home
 2. Ερωτήσεις πριν την αγορά
 3. Πώς να συμπληρώσω τη φόρμα για το Comodo EV certificate request που στέλνει η Comodo για την τελική έγκριση του EV;

Πώς να συμπληρώσω τη φόρμα για το Comodo EV certificate request που στέλνει η Comodo για την τελική έγκριση του EV;


Παρακάτω θα δούμε ένα παράδειγμα συμπλήρωσης της φόρμας που στέλνει η Comodo για την τελική έγκριση του EV Certificate.


1. Organization Name: Δηλώστε την επωνυμία της εταιρίας σας όπως έχει δηλωθεί στο CSR που έχετε εκδώσει.


2. Assume Name (Optional): Δηλώστε το όνομα του αιτούντος που πρέπει να περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό EV, όπως καταγράφεται στο αρμόδιο τμήμα της αρχής έγκρισης εφαρμογής των εμπορικών δραστηριοτήτων, εφόσον αυτό είναι υπαρκτό.


3. Domain Name(s) (One per line): Δηλώστε το domain που συμπεριλαμβάνεται στο EV Certificate. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα domain, τότε θα πρέπει αυτό να επιβεβαιώνεται όπως ακριβώς και το κεντρικό όνομα χώρου.


4. Jurisdiction of Incorporation: (Αρχή έκδοσης του αιτούντος του Καταστατικού που πρέπει να περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό EV) , για παράδειγμα η διεύθυνση του επιμελητηρίου που ανήκει η εταιρία σας.


5. Registration Number: Δηλώστε τον μοναδικό αριθμό έκδοσης της εταιρίας σας από την Αρχή έκδοσης του αιτούντος του Καταστατικού (ΑΦΜ ΓΕΜΗ, ενώ για το επιμελητήριο, είναι κάποιος μοναδικός αριθμός που εκδίδεται από εκεί.)


6. Applicant Address: Δηλώστε την ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρίας σας.


7. Building Number and Street: Δηλώστε τον αριθμό του κτιρίου και την οδό.


8. City or town: Δηλώστε την πόλη που εδρεύει η εταιρία.


9. State or Province: Δηλώστε τον νομό που εδρεύει η εταιρία.

10. Country: Δηλώστε τη χώρα που εδρεύει η εταιρία.

11. Postal Code (Zip Code): Δηλώστε τον ΤΚ 

12. Direct Telephone Number: Δηλώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρίας.

13. Email Address: Δηλώστε τον email λογαριασμό της εταιρίας.


14. Certificate Requester: Αυτό το δηλώνετε, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος δικός σας υπάλληλος (π.χ. ο λογιστής της εταιρίας σας), τον οποίο εξουσιοδοτείτε για την διαδικασία έγκρισης του ssl σας.


15. Name: Δηλώστε το όνομα του παραπάνω προσώπου.

16. Title or Position: Δηλώστε τη θέση του παραπάνω εργαζόμενου στην εταιρία σας.

17. Relationship to Applicant Organization: Δηλώστε τον συσχετισμό του με τον αιτούντα του πιστοποιητικού (π.χ. υπάλληλος).


18. Building Number and Street: Δηλώστε τον αριθμό του κτιρίου και την οδό.

19. City or town: Δηλώστε την πόλη που εδρεύει η εταιρία.

20. State or Province: Δηλώστε τον νομό που εδρεύει η εταιρία.

21. Country: Δηλώστε τη χώρα που εδρεύει η εταιρία.

22. Postal Code (Zip Code): Δηλώστε τον ΤΚ

23. Direct Telephone Number: Δηλώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρίας.

24. Email Address: Δηλώστε τον email λογαριασμό της εταιρίας.

25. Certificate Approver: Δηλώστε τα ίδια στοιχεία με εκείνα του Certificate Requester. 

26. Contract Signer: Δηλώστε τα ίδια στοιχεία με εκείνα του Certificate Requester.

Στην παράγραφο που βρίσκεται πριν τις υπογραφές, δηλώστε στο πεδίο: 

(Print Name): το όνομα του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου για την διαδικασία έγκρισης του ssl και στο πεδίο 

(Organization Name): την επωνυμία της εταιρίας σας όπως έχει δηλωθεί στο CSR που έχετε εκδώσει, δηλαδή την ίδια τιμή που έχετε δηλώσει και στο Organization Name στην αρχή της παρούσας φόρμας. 

Υπογράφετε και συμπληρώνετε την ημερομηνία με την μορφή: Μήνας/Ημέρα/Έτος.Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας