Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Γενικές ερωτήσεις για SSL
  3. Τι ισχύει στα πιστοποιητικά ασφαλείας για τη www και τη non-www μορφή ενός domain name;

Τι ισχύει στα πιστοποιητικά ασφαλείας για τη www και τη non-www μορφή ενός domain name;

 

Οι αρχές έκδοσης εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες ως προς τη δυνατότητα χρήσης ενός πιστοποιητικού για τη www-μορφή ή τη non-www μορφή του ονόματος χώρου για το οποίο εκδίδονται. Στη συνέχεια θα δούμε τι ισχύει ανά αρχή έκδοσης, αλλά και ανά κατηγορία πιστοποιητικού.

 

Οι 3 βασικές κατηγορίες πιστοποιητικών της TopHost είναι τα Standard, τα Wildcard και τα SAN Certificates: 

1. Standard: παρέχουν προστασία για ένα domain name.
2. Wildcard: παρέχουν προστασία για τα subdomains ενός top-level domain.
3. SAN: μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία πολλαπλών Fully Qualified Domain Names με διαφορετικό root name.

Geotrust

- Standard: εφόσον το SSL εκδοθεί για το www.domain.com, καλύπτεται και το domain.com.
- Wildcard: το *.domain.com καλύπτει το domain.com και το www.domain.com
- SAN: εφόσον στο SSL προστεθεί ως ένα από τα κεντρικά domain το www.domain.com, καλύπτεται δωρεάν και το domain.com 

 


 

Symantec

- Standard: τα πιστοποιητικά καλύπτουν και τις 2 μορφές.
- Wildcard: η μορφή *.domain.com καλύπτει το root domain.com
- SAN: τα www.domain.com δεν καλύπτει τη non-www μορφή. Τα δύο domains θα πρέπει να προστεθούν ξεχωριστά.
πιστοποιητικά καλύπτουν και τις 2 μορφές.

 


Αν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό και για τις δύο μορφές, επιλέξτε πιστοποιητικό από άλλη εκδούσα αρχή, που να καλύπτει τη συγκεκριμένη απαίτηση.

 


 

Thawte

- Standard: τα πιστοποιητικά καλύπτουν μόνο τη www.domain.com ή τη non-www "domain.com". Όχι και τις δύο.
- Wildcard: Το *.domain.com δεν καλύπτει το root domain.com
- SAN: το www.domain.com δεν καλύπτει τη non-www μορφή. Τα δύο domains θα πρέπει να προστεθούν ξεχωριστά.

Αν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό και για τις δύο μορφές, επιλέξτε πιστοποιητικό από άλλη εκδούσα αρχή, που να καλύπτει τη συγκεκριμένη απαίτηση.

Σημείωση: Μπορείτε παρόλα αυτά, να ενεργοποιήσετε ένα 301 redirect, έτσι ώστε να γίνεται ανακατεύθυνση χωρίς επιπλέον κόστος.

Τrustwave

- Standard: Tα Premium SSL & Premium EV SSL καλύπτουν by default τόσο τη www όσο και τη non-www μορφή, ανεξάρτητα με το ποια από τις δύο θα δηλωθεί κατά την εγκατάσταση του πιστοποιητικού.
- Wildcard: καλύπτουν κατά περίπτωση τη root μορφή (ισχύει για τις πρόσφατες αγορές πιστοποιητικών της TrustWave - ημερομηνία άρθρου: 02/05/2014)


Comodo

Standard: εφόσον το SSL εκδοθεί για το www.domain.com, καλύπτεται και το domain.com.
Wildcard: το *.domain.com καλύπτει το domain.com και το www.domain.com

 


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας