Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Γενικές ερωτήσεις για SSL
  3. Σχετίζεται η ασφάλεια ενός πιστοποιητικού με την τιμή του;

Σχετίζεται η ασφάλεια ενός πιστοποιητικού με την τιμή του;

Τα πιστοποιητικά της Top.Host διατίθενται σε μία ευρεία γκάμα τιμών, με το κόστος να κυμαίνεται περίπου από τα 8,5€ / έτος μέχρι τα 1158€ /έτος. Εύλογα, το συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί μία από τις πλέον συχνές ερωτήσεις που μας κάνετε, πριν επιλέξετε κάποιο πιστοποιητικό. Ας δούμε λοιπόν: 

  

  1. Γιατί διαφοροποιείται το κόστος
  2. Αν αυτό επηρεάζει την ασφάλεια ενός πιστοποιητικού

 

  1. Διαφοροποίηση κόστους

Βάσει της διαδικασίας πιστοποίησης προκύπτουν τρεις κατηγορίες SSL: τα Domain, τα Organization και τα Εxtended Validation πιστοποιητικά, με τα Domain να είναι τα πιο οικονομικά, τα Organization να βρίσκονται στη μέση και τα EV να φέρουν το μεγαλύτερο κόστος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 

  

- Τα Domain validated όπως έχουμε δει, δεν απαιτούν την κατάθεση κάποιου εγγράφου. Η αρχή έκδοσης αποστέλλει μέσω mail ένα verification link στον ιδιοκτήτη του domain name για το οποίο γίνεται η έκδοση, και ο ιδιοκτήτης αρκεί να κάνει click για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γι’ αυτόν το λόγο τo πιστοποιητικό εκδίδεται και ενεργοποιείται άμεσα. 

  

- Τα Organization και τα Extended validated πιστοποιητικά αντίθετα, απαιτούν την κατάθεση εγγράφων και μία σειρά χειροκίνητων ελέγχων από την εκάστοτε αρχή έκδοσης. Τα EV βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας, καθώς ακολουθούν τους αυστηρότερους ελέγχους πιστοποίησης, που υπαγορεύονται από το Certification Authority Browser Forum. Γι' αυτόν το λόγο διαφοροποιείται και το διάστημα έκδοσης, με τα Organization να απαιτούν 1-2 ημέρες και τα EV 1-10 ημέρες.Η διαφορά επομένως στο κόστος, διαμορφώνεται με βάση το ποσοστό και την κλίμακα συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα στα στάδια πιστοποίησης για την τελική έκδοση του SSL.   

 

  1. Η ασφάλεια που παρέχει το SSL, σχετίζετα με το κόστος;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ. 

Όλα τα πιστοποιητικά της Top.Host συνοδεύονται από 256bit κωδικοποίηση και χρηματικές εγγυήσεις. Είτε επιλέξετε ένα πιστοποιητικό των 13€, είτε κάποιο των 900€, το SSL θα παρέχει την απαιτούμενη κρυπτογράφηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του site σας και ενός επισκέπτη. 

Αν επομένως η ασφάλεια δεν επηρεάζεται από το κόστος, γιατί να επιλέξετε ένα Organization ή Extended Validated πιστοποιητικό;  

Επειδή τα Domain Validated πιστοποιητικά δεν απαιτούν την κατάθεση εγγράφων, μπορεί να τα προμηθευτεί ο οποιοσδήποτε. Ενώ παρέχουν λοιπόν την απαιτούμενη κρυπτογράφηση, δεν πιστοποιούν την ταυτότητα της οντότητας που τα αιτείται. Αυτό ενδεχομένως να αποτελεί μειονέκτημα για μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται online υπηρεσίες και χρηματικές συναλλαγές μεγάλης κλίμακας. 

Τα Organization και Extened Validated πιστοποιητικά, εμφανίζουν αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα του οργανισμού που βρίσκεται πίσω από μία σελίδα, που καθιστούν σε ένα χρήστη εύκολο να αντιληφθεί ότι το SSL στη συγκεκριμένη σελίδα έχει περάσει από τους αυστηρότερους ελέγχους πιστοποίησης. 


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας