Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Έχω Dedicated Server και τα email που στέλνω παραλαμβάνονται σαν spam
  1. Home
  2. Email
  3. Έχω Dedicated Server και τα email που στέλνω παραλαμβάνονται σαν spam
  1. Home
  2. Spam
  3. Έχω Dedicated Server και τα email που στέλνω παραλαμβάνονται σαν spam

Έχω Dedicated Server και τα email που στέλνω παραλαμβάνονται σαν spam

Σε πολλές περιπτώσεις η αποστολή email από τον Dedicated Server μας, μπορεί να χαρακτηριστεί ανεπιθύμητη (Spam). Μπορείτε να εξετάσετε κάποιες από τις παρακάτω προτάσεις:
Έλεγχος της Μαζικής Αλληλογραφίας 
Σε περίπτωση που πραγματοποιείται μαζική αποστολή αλληλογραφίας και ταυτόχρονα από παραπάνω από ένα domain που φιλοξενείται στον server σας, είναι πολύ πιθανό αυτή, να χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητη. Κάτι απλό που μπορείτε να κάνετε, είναι να χωρίσετε τα email σε Groups ή ακόμα και να προγραμματίσετε την αποστολή email ανά δευτερόλεπτο.
Έλεγχος για πραγματικούς παραλήπτες 
Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν σελίδες που έχουν φόρμες εγγραφής χωρίς κάποια επιπλέον δικλίδα προστασίας όπως είναι το captcha για παράδειγμα. Αυτό έχει ως συνέπεια, να γίνεται εγγραφή από bots και αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Σωστές DNS ρυθμίσεις  
Για να λειτουργεί η email υπηρεσία και να αποστέλλετε email, θα πρέπει να υπάρχουν και οι σωστές DNS εγγραφές. Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει Reverse DNS (rDNS) εγγραφή για τον server σας, καλό θα είναι να την προσθέσετε. Όλοι οι πάροχοι πλέον, ελέγχουν το rDNS για τις IPv4 και IPv6.
Έλεγχος site για την πιθανότητα ύπαρξης κακόβουλου λογισμικού
Σε περίπτωση που δεν έχετε αναβαθμισμένο το CMS ή plugins και components των site σας, καλό θα είναι να τα αναβαθμίσετε στις τελευταίες εκδόσεις. Επίσης, υπάρχει η περίπτωση να έχουν υποκλέψει κωδικούς της φιλοξενίας σας (συνήθως της ftp υπηρεσίας) και να έχουν ανεβάσει κακόβουλο κώδικα με αποτέλεσμα την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας προς άγνωστους και όχι μόνο σε εσάς παραλήπτες.
Έλεγχος spam list
Πέρα από το delist που οφείλετε να πραγματοποιήσετε άμεσα, θα πρέπει μέσω των παραπάνω προτάσεων, να εντοπίσετε την αιτία που προκάλεσε το list της IP του server σας ως spam. Κάποιες λίστες, σας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για την αιτία και κάποιες όχι. 
Έλεγχος στα Mail Logs μέσα από το Server
Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα mail logs μέσα από τον server σας. Πληροφορίες όπως παραλήπτες, ώρα αποστολής.

Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας