Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Έλαβα μήνυμα για υπέρβαση των ορίων του χώρου μου. Τι να κάνω;
  1. Home
  2. Email Troubleshooting
  3. Έλαβα μήνυμα για υπέρβαση των ορίων του χώρου μου. Τι να κάνω;

Έλαβα μήνυμα για υπέρβαση των ορίων του χώρου μου. Τι να κάνω;

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς υπολογίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει το site σας στον server στον οποίο φιλοξενείται, καθώς και τρόπους για να αποδεσμεύσετε πόρους από τις επιμέρους υπηρεσίες, ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος.

Ο χώρος προκύπτει στο δίσκο αθροιστικά κυρίως από τον φάκελο httpdocs (Document Root), τις βάσεις δεδομένων, τα Log Files και το mailbox. Πιο συγκεκριμένα:

  1. httpdocs:

Αποτελεί τον κεντρικό φάκελο του hosting σας. Κάτω από αυτόν φιλοξενούνται τα αρχεία του site σας, καθώς και οι εφαρμογές που ενδεχομένως να έχετε εγκαταστήσει (π.χ. WordPress).

Αποδέσμευση httpdocs:

Διαγράψτε τα αρχεία που δεν χρειάζεστε από τον httpdocs και τους υποφακέλους του, κάνοντας χρήση των FTP στοιχείων πρόσβασης που σας έχουμε αποστείλει ή μέσα από τον File Manager του Plesk Panel.

  1. Log files:

Είναι αρχεία καταγραφής του webserver και του FTP server, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πακέτο φιλοξενίας.

Αποδέσμευση Logs:

Mπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό και το μέγεθος των Log files που θα παραμένουν στον server μέσω της υπηρεσίας Log Rotation. Το Log Rotation θα το βρείτε στο Plesk Panel, αφού επιλέξετε το domain σας, και κάτω από την επιλογή με την ονομασία Log Manager ή Logs (η ονομασία διαφοροποιείται ανάλογα με την έκδοση του Plesk). Αν δεν θέλετε να αποθηκεύονται καθόλου αρχεία καταγραφής, μπορείτε να απενεργοποιήστε εντελώς τo Log Rotation με την επιλογή "Switch Off".

  1. Email:

Aν χρησιμοποιείτε την webmail υπηρεσία ή αν έχετε ρυθμίσει την εφαρμογή που διαβάζετε τα email να μην τα σβήνει από τον server, είναι πιθανό η αλληλογραφία να καταλαμβάνει αρκετό από τον χώρο της υπηρεσίας φιλοξενίας.

Αποδέσμευση mail:

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την webmail υπηρεσία, είναι απαραίτητο να διαγράφετε τα email που δεν χρειάζεστε πλέον, ώστε να αποδεσμεύεται ο αντίστοιχος χώρος.

Οδηγίες διαγραφής email μέσα από το webmail

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον email client για να κατεβάζετε τοπικά τα mails στον υπολογιστή σας. Τέτοιου είδους clients είναι π.χ. το Outlook ή το Thunderbird. Εφόσον χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Leave messages on server", έτσι ώστε να διαγράφονται αυτόματα τα email από τον mail server, αφού κατέβουν στον υπολογιστή σας.

Οδηγίες απενεργοποίησης επιλογής για Outlook

Oδηγίες απενεργοποίησης επιλογής για Thunderbird

Oι servers έχουν ρυθμιστεί να υπολογίζουν αυτοματοποιημένα τον χώρο που καταλαμβάνει το site σας μία φορά την ημέρα. Επομένως, σε περίπτωση που διαγράψετε αρχεία, το Plesk δεν θα ενημερωθεί άμεσα, αλλά κατά την επόμενη καταμέτρηση των πόρων.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας