Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Hosting
  3. Monitoring Packs (Dedicated Hosting)
  1. Home
  2. Ερωτήσεις πριν την αγορά
  3. Monitoring Packs (Dedicated Hosting)

Monitoring Packs (Dedicated Hosting)

Τα Monitoring Packs της Top.Host αποτελούν λύσεις διαχείρισης, οι οποίες παρέχουν επιτήρηση σε services του server, τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης αποστολής e-mail ειδοποιήσεων σε περίπτωση που κάποιο service αντιμετωπίσει πρόβλημα, διαγνωστικό έλεγχο, αυτόματα Security updates στο λειτουργικό του server & DDOS προστασία. 


 

Standard
Monitoring Pack

Pro
Monitoring Pack

Premium
Monitoring Pack

Τιμή Δωρεάν
€25 /μήνα
€45/μήνα

Monitoring & Aποστολή e-mail ειδοποιήσεων

 

Monitoring

Επιτήρηση μέσω
ηλεκτρονικού συστήματος
Monitoring

Επιτήρηση μέσω
ηλεκτρονικού συστήματος
Monitoring

Επιτήρηση μέσω
ηλεκτρονικού συστήματος
Monitoring

-

Standard Support Actions

Standard Support Actions

Υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε να ενεργοποιηθεί το monitoring & για τις οποίες θα λαμβάνετε αυτοματοποιημένες
e-mail ειδοποιήσεις.

 

Ping

Ping

Ping

HTTP

HTTP

HTTP

Outgoing Mail Service (SMTP)

Outgoing Mail Service (SMTP)

Outgoing Mail Service (SMTP)

Ιncoming Mail Service
(IMAP)

Incoming Mail Service
(IMAP)

Incoming Mail Service
(IMAP)

Incoming Mail Service (POP)

Incoming Mail Service (POP)

Incoming Mail Service (POP)

-

Raid Array health

Raid Array health

-

Disk Usage Disk Usage

-

Memory Usage

Memory Usage

-

-

Swap Usage

-

-

Server Load

-

-

DB service

-

-

Mail Queue

-

-

MailServer Blacklist check

Security & Hardware Replacement

 

Network troubleshooting

Ναι

Ναι

Ναι

Αντικατάσταση Hardware

Ναι

Ναι

Ναι

DDOS προστασία

Ναι

Ναι

Ναι

OS Security
Updates & Patches

-

Αυτόματα
1 φορά το μήνα

Αυτόματα
1 φορά τη βδομάδα

Εξυπηρέτηση αιτημάτων

Τεχνικές εργασίες

Custom χρέωση/αίτημα (εφάπαξ)

Custom χρέωση/αίτημα (εφάπαξ)

Custom χρέωση/αίτημα (εφάπαξ)

 

Εξυπηρέτηση αιτημάτων: 
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος, η Top.Host πραγματοποιεί διαγνωστικό έλεγχο, για να γίνει αρχική εκτίμηση των τεχνικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτησή του. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον το αίτημα μπορεί να εξυπηρετηθεί, η Top.Host σάς ενημερώνει για τις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες και την αντίστοιχη χρέωση. 

  

Standard Support Actions: 
Σε περίπτωση που τα monitored services παρουσιάσουν προβληματική συμπεριφορά, οι τεχνικοί της Εταιρίας μπορούν να πραγματοποιήσουν κάποιες βασικές ενέργειες υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες,επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων. 

 


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας